Semesterprojekt: Har du talt pænt med din kollega i dag?

Projektgruppen er dannet og jeg er spændt. Indtil videre er emnet meget bredt og indeholder elementer som: anerkendende kommunikation, forskellige ledelsesstile og konflikthåndtering.

Jeg har før arbejdet med konflikthåndtering og anderkendende kommunikation, så det bliver spændende at se disse elementer i en ny kontekst.

Jeg har altid stillet mig lidt kritisk overfor tanken om forskellige ledelsesstile, for jeg tror ikke det er muligt at tage en hvilken som helst leder og putte ham/hende ind i en hvilken som helst kasse. Megen ledelse er, i min overbevisning, baseret på den person der leder og jeg er ikke sikker på at ledelse er noget der kan læres.

Det bliver spændende at arbejde videre med - og så endda med en tværfaglig gruppe.

Kommentarer

Populære opslag