Semesterprojekt - sæt i gang.

Så er starten gået på semesterprojektet.
Her er vores synopsisbeskrivelse.
Den kan måske være lidt fyldt med fremmedord, men det er faktisk ikke så galt lige i det her tilfælde, i forhold til hvordan det kan være.

Synopsis

Formålet med projektet er at undersøge interne værdier i en organisation.
Der vil blive taget udgangspunkt i organisationens nedskrevne værdier.
Vi ønsker at indsamle empiri fra medarbejdere og ledere i organisationen for at finde diskurser omkring de nedskrevne værdier.

Vores fordomme / for-forståelser der har været baggrund for at påbegynde dette projekt:
- Værdier er ofte nedskrevet i abstrakte ord/begreber; ”Innovation”, ”god kundeservice” osv. som kan være svære at konkretisere og som forstås forskelligt afhængig af læseren.
- Der arbejdes ikke meget med værdierne i virksomheden. De er blot nedskrevne og er blot floskler, der ikke anvendes i dagligdagen.
- Medarbejderne/ledelsen ved ikke hvad de skal bruge værdierne til, men mener blot at de ”er gode at have” / ”giver et godt indtryk”.
- Værdierne er en måde at ”styre” medarbejderne på.

Hvilke diskurser er der omkring virksomhedens interne værdier? (og hvilke konsekvenser har dette)

Kommentarer

Populære opslag